Filmrullar

Så luras man på film

För några år sedan lät Svenska Filminstitutet göra en undersökning där de frågade sig varför publiken väljer bio. Mot bakgrund av att omvärlden förändras i allt högre takt ville man undersöka hur biografen kunde upprätthålla sin relevans för publiken. Majoriteten av svenskarna, ungefär 70 procent av befolkningen, visade sig gå Read more…